Home INDICATORI SCORECARD COMMUNITY INDEX 2023

INDICATORI SCORECARD COMMUNITY INDEX 2023

INDICATORI SCORECARD COMMUNITY INDEX 2023

Categoria I

Direcțiile strategice ale proiectului/programului de investiții în comunități. Expand

1.1. Obiectivele proiectului/ programului de investiții în comunitate.

1.1.1. Compania și-a definit un obiectiv principal pentru proiectului evaluat în acest index.

Nota: pentru acest indicator se iau în considerare informații textuale

1.1.2. Compania a stabilit cel puțin un KPI asociat obiectivului declarat, exprimat pentru o perioadă de timp delimitată.

1.1.3. Compania a definit cel puțin un obiectiv pe termen scurt. Opțional.

1.1.4. Obiectivul pe termen scurt a fost îndeplinit. Opțional.

1.1.5. Compania a definit cel puțin un obiectiv pe termen lung. Opțional.

1.1.6. Obiectivul pe termen lung a fost îndeplinit. Opțional.

1.1.7. Obiectivul / Obiectivele declarate sunt aliniate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals). Se specifică obiectivul / obiectivele.

1.2. Există informații exacte cu privire la input-ul pentru proiectul evaluat.

1.2.1. Se menționează suma totală de bani investită.

1.2.2. Se menționează informații privind timpul investit de angajații implicați voluntar în proiect. Opțional.

1.2.3. Se menționează informații privind investițiile in kind. Opțional.

1.3. Proiectul evaluat este analizat din punct de vedere al riscurilor pentru companie și pentru comunități.

1.3.1. Mențiuni referitoare la riscuri pentru comunitate, derivate din proiect. Opțional.

1.3.2. Mențiuni referitoare la riscuri pentru companie, derivate din proiect. Opțional

1.4. Acțiunile derulate de companie/ Planningul pentru a investi în comunități sunt exprimate clar și etalonat în timp, astfel încat să fie înțelese uțor de către toți stakeholderii implicați.

1.4.1. Sunt descrise acțiunile derulate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, etalonate în timp.

1.4.2. Compania are mecanisme prin care evaluează periodic progresul acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. Se specifică KPIs pentru cel puțin 1 etapă din planning.

1.5. Compania are o strategie de exit pentru a asigura sustenabilitatea proiectului în comunitate, atunci când nu vor mai exista investiții.

1.5.1. Descrierea exit-strategy. Informațiile oferite includ cel puțin un KPI pentru a măsura sustenabilitatea proiectului. Opțional.

Categoria II

Implicarea stakeholderilor Expand

2.1 Compania a avut consultări cu stakeholderii importanți pentru proiectul evaluat, cel puțin o dată în ultimii trei ani.

2.1.1. Descrierea tipului de consultări cu stakeholderii și a concluziilor rezultate în urma acestor interacțiuni.

2.1.2. Se mentionează cel puțin un KPI care a fost urmărit pentru a măsura felul în care stakeholderii au fost implicați.

2.1.3. Compania prezintă modul în care preocupările și interesele stakeholderilor au fost luate în considerare pentru proiectul evaluat sau în ce fel stakeholderii au influențat luarea deciziilor privind investițiile în comunități. Opțional.

2.2. Compania a implicat autoritățile în implementarea proiectului.

2.2.1. Mențiuni privind implicarea autorităților.

2.3. Compania a implicat cel putin un ONG în implementarea proiectului.

2.3.1. Mențiuni privind implicarea unui ONG.

2.4. Compania pune la dispoziția stakeholderilor mecanisme de raportare și soluționare a unor eventuale reclamații referitoare la proiectele de implicare în comunitate.

2.4.1 Mecanisme de raportare / soluționare reclamații. Opțional.

Categoria III

Alinierea la obiectivele de business Expand

3.1. Compania și-a definit cel puțin un obiectiv de business cu privire la proiectul evaluat.

3.1.1. Compania și-a definit un obiectiv de business pentru proiectul evaluat în acest index. Nota: pentru acest indicator se iau în considerare doar informațiile textuale.

3.1.2. Compania a stabilit cel puțin un KPI asociat obiectivului de business declarat, exprimat pentru o perioadă de timp delimitată.

3.1.3. Obiectivul de business stabilit de companie a fost îndeplinit. Opțional.

3.2. Compania a observat o creștere a notorietății brandului corporate sau a brandurilor companiei. Informațiile se pot referi la o prezență sporită în mass-media, sensibilizarea opiniei publice cu privire la implicarea brandului în comunitate sau implicarea publicului în social media.

3.2.1. Mențiuni privind creșterea notorietății brandului, incluzând cel puțin un KPI. Opțional.

3.3. Compania a raportat un nivel crescut privind satisfacția angajaților cu privire la implicarea companiei în proiectul evaluat, în comparație cu anii trecuți.

3.3.1. Mențiuni privind nivelul crescut de satisfacție al angajaților, incluzând cel puțin un KPI. Opțional.

Numărul de angajați voluntari, implicați în proiect, a crescut fată de anii anteriori.

3.3.2. Mențiuni privind creșterea numărului de angajați voluntari. Opțional.

Categoria IV

Analiza nevoilor socio-economice Expand

4.1. Compania a evaluat sau face referire la statistici privind nevoile sau problemele socio-economice / de mediu ale comunitații în care investește. Informațiile pot conține mențiuni privind statistici sau studii la nivel local, regional sau național.

4.1.1. Mențiuni privind evaluarea nevoilor sau problemelor sociale. Opțional – depinde de comunitatea în care s-a investit.

4.1.2. Mențiuni privind evaluarea nevoilor sau a problemelor privind protectia mediului. Opțional – depinde de comunitatea în care s-a investit.

4.1.3. Mențiuni privind evaluarea nevoilor sau problemelor economice. Opîional – depinde de comunitatea în care s-a investit.

Categoria V

Impact și rezultate Expand

Această secțiune vizează evaluarea capacității de cuantificare a impactului social, economic sau de mediu și influența asupra societății – asociate proiectelor de investiție în comunități. Principiul de bază al Community Index este „What gets measured, gets managed.”

5.1. Output-ul referitor la investiția în comunitate este descris în mod clar. Output-ul este definit ca o masură a ceea ce se întamplă ca rezultat direct al contribuției pe care o are o companie în comunități.

5.1.1. Se specifică numărul de beneficiari direcți.

5.1.2. Se specifică numărul de clienți implicați voluntar în proiect. Opțional.

5.1.3. Se specifică numarul de furnizori implicați voluntar în proiect. Opțional.

5.2. O analiză aprofundată referitoare la impactul asupra beneficiarilor este definită clar, dupa modelul Connect, Improve, Transform.

Criteriile urmăresc modul în care compania evaluează schimbările pe care le-a produs la nivel de beneficiari, din punct de vedere al complexității impactului.

Tipuri de impact: Schimbări cu privire la comportament sau schimbările de atitudine ale beneficiarilor: mențiuni privind modul în care activitățile proiectului au ajutat oamenii la nivel de schimbări comportamentale care pot imbunătăți calitatea vieții.

Dezvoltarea profesională sau socială: mențiuni privind modul în care activitățile au ajutat oamenii să își îmbunătățească abilitățile sau să se dezvolte dpdv social sau profesional.

Calitatea vieții: mențiuni privind modul în care activitățile au ajutat oamenii să fie mai sănătoși sau mai fericiți.

5.2.1. Se menționează modul în care compania apreciază că a realizat o conexiune în rândul beneficiarilor, ca rezultat al acțiunilor derulate.

Pentru acest indicator se iau în considerare informații textuale.

5.2.2. Informaţiile privind conexiunea realizată conţin cel puţin un KPI.

5.2.3. Se menţionează modul în care compania apreciază ca a realizat o îmbunătăţire a situaţiei beneficiarilor, ca rezultat al acţiunilor derulate. Pentru acest indicator se iau în considerare informaţii textuale.

5.2.4. Informaţiile privind îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor conţin cel puţin un KPI.

5.2.5. Se menţionează modul în care compania apreciază că a realizat o transformare a situaţiei beneficiarilor ca rezultat al acţiunilor derulate. Pentru acest indicator se iau in considerare informaţii textuale. Opţional.

5.2.6. Informaţiile privind transformarea situaţiei beneficiarilor conţin cel puţin un KPI. Opţional.

Categoria VI

Comunicarea rezultatelor Expand

6.1. Comunicare la nivel intern. Compania a promovat proiectul de investiţie în comunităţi la nivel intern.

6.1.1. Menţiuni privind comunicarea la nivel intern.

6.2. Comunicare la nivel extern Compania a promovat proiectul de investiţie în comunităţi în mass-media.

6.2.1. Menţiuni privind promovarea în mass-media; Linkuri cu ştirile aparute în mass-media (cel puţin 3)

Compania a dedicat un website special pentru a prezenta detaliile şi rezultatele referitoare la proiect.

6.2.2. Menţiuni privind website-ul creat. Se ataşează un link.

Compania a dedicat o pagină în Social media unde descrie detalii despre proiect şi unde este posibil un dialog în timp real între stakeholderi şi companie.

6.2.3. Menţiuni privind pagina Social media.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00